Działalność naukowa

Zainteresowanie naukowe adwokata Erwina Kruczonia koncentrują się na prawie telekomunikacyjnym oraz prawie karnym (szczególnie zagadnienie przestępstwa obrazy uczuć religijnych), a także na problematyce ochrony praw człowieka. Publikacje w monografiach i czasopismach naukowych: