O kancelarii

W ramach kancelarii adwokat Erwin Kruczoń świadczy pomoc prawną na rzecz osób prywatnych oraz klientów biznesowych, prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, w ramach spółki cywilnej, jak również w formie spółek prawa handlowego. W ramach pomocy prawnej udzielane są porady prawne, prowadzona jest stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, a także reprezentacja Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Usługi świadczone są z zachowaniem wysokich standardów etycznych i zawodowych, z naciskiem na poszanowanie tajemnicy adwokackiej.