Strona główna

Adwokat Erwin Kruczoń

Adwokat Erwin Kruczoń jest absolwentem studiów prawniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, które ukończył z wyróżnieniem. Jest również absolwentem Wydziału Politologii UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu historii na tej uczelni. Ponadto ukończył Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Obok działalności zawodowej w ramach kancelarii adwokackiej mecenas Erwin Kruczoń prowadzi działalność naukową, w ramach której uczestniczy w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz publikuje artykuły w monografiach oraz renomowanych czasopismach naukowych o tematyce prawniczej.